bankalar.com - Kredi Kartları Kanunu
   
Bankalar, Tüm Bankalar
  Bankalar I Tüm Bankalar
  Akbank
  Ekonomi Haberleri
  Krediler I Kredi Sayfaları
  Kredi Kartı Faiz Oranları
  Kredi Kartları Kanunu
  Bankalar Şube Kodları
  Kredi Faiz Hesaplama
  Bankalar ve Siteleri
  İletişim
  ŞubelerMGOyun

web stats


BANKALAR KREDİ KARTLARI KANUNU

 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
(Resmi Gazetenin 1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)
Kanun No. 5464                                                                    Kabul Tarihi : 23.2.2006   
 
             Amaç
             MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır.
             Kapsam
             MADDE 2 – Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve kart hamilleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.
             Kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önceden belirlenen bir tutarla sınırlı olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler bu Kanun hükümlerine tâbi değildir.
             Tanımlar
             MADDE  3 – Bu Kanunun uygulanmasında;
             a) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
             b) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
             c) Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
             d) Banka kartı: Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı,
             e) Kredi kartı: Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasını,
             f) Kartlı sistem kuruluşu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşları,
             g) Kart çıkaran kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşları,
             h) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar ya da kuruluşları,
             i) Üye işyeri: Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,
Kanunun tüm metninin bilgisayarınıza WORD belgesi olarak indirmek için tıklayın

 arama: Kredi Kartları, Tüm Kredi Kartları, Faiz Oranları, Kredi Kartları Faiz Oranları,
Kredi Kartları Kanunu, Faiz oranları,

   

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=